1920_200.png
אלכוהול.png
Comp 3_3.gif

אלכוהול לאירועים

אין ספק שבכל אירוע, האירוע עצמו ההתרגשות היא בעיצומה, אבל גם ההכנות אליו מלוות ברגשות מרוגשים. אלכוהול הוא אחד מהמרכיבים שבלעדיהם האירוע לא מתקיים והבחירה היא לעיתים מורכבת כי לא יודעים איך לבחור, כמה לבחור, מה יתאים כי הבחירה היא חשובה ואנחנו רוצים לגרום למוזמנים שלנו להנות באירוע, אז מה עושים